ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:21  თარიღი:2016-04-20

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N21 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის  გიორგი ერმაკოვისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

N:20  თარიღი:2016-04-20

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N20 - ბათუმის საავტორო კინოს საერთაშორისო ფესტივალის წინადადების მოწონების შესახებ

N:19  თარიღი:2016-04-20

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N19 - ქ. ბათუმში, მემედ აბაშიძის გამზირზე  N48-ში მდებარე სახოვრებელ სახლზე ალექსანდრე კილაძის  მემორიალური დაფის განთავსების შესახებ

N:18  თარიღი:2016-04-20

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N18 - ქ. ბათუმში, ჟიული შარტავას ქუჩაზე მდებარე „გმირთა ხეივანში“ ავღანეთის ომში (1979-1989 წწ.) დაღუპულ ქართველ მეომართა ხსოვნის უკვდავსაყოფად მემორიალის (ობელისკის) განთავსების შესახებ

N:17  თარიღი:2016-04-20

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N17 - ქალაქ ბათუმის, მწვანე კონცხის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე, თამარ მეფის გამზირზე (დაბა მახინჯაურში) არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთისათვის, სკვერის სტატუსის მინიჭების შესახებ

N:16  თარიღი:2016-04-20

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N16 -  ქალაქ ბათუმში, დაბა მახინჯაურში არსებული არასასოფლო -სამეურნეო
დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 053422144) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობისაგან, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მფლობელობაში გადმოცემის შესახებ, ინიცირებული წინადადების მოწონების თაობაზე

N:15  თარიღი:2016-04-20

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N15 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივ სივრცეებში სუვენირებითა და სამახსოვრო ნივთებით გარე ვაჭრობისათვის სავაჭრო-სარეალიზაციო ადგილების გამოყოფის შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 ნოემბრის #69 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე  

N:14  თარიღი:2016-04-20

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N14 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის, პრივატიზაციის გეგმის და  სარგებლობის უფლებით განსაკარგი ობიექტების სარგებლობის  საფასურის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 23 ივნისის N36 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

N:13  თარიღი:2016-04-20

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N13  - ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვასთან დაკავშირებით ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

N:12  თარიღი:2016-04-20

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N12 - ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვასთან დაკავშირებით ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები